Mthimkulu, Oupa Thando
tiểu sử &  tác phẩm 

OUPA THANDO MTHIMKULU (Nam Phi). Thi sĩ kiêm đạo diễn sân khấu. Thơ đăng trên các tạp chí. Gần đây, ông có thơ xuất bản trong tuyển tập Poèmes d'Afrique du Sud, Denis Hirson biên tập, Georges-Marie Lory dịch từ tiếng afrikaans, và Katia Wallisky dịch từ tiếng Anh (Actes Sud / Unesco, 2001).

tác phẩm

Như một cái bánh xe | Một ngàn chín trăm bảy sáu  (thơ) 
Cái vật này tựa như một cái bánh xe / Nó xoay / Hôm nay là tôi / Ngày mai anh... | Cút đi bảy sáu / Không ai cần mi nữa / Đừng bao giờ trở lại / Ta đau ở bên trong... [bản dịch của Thủy Trúc]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018