Knott, Bill
tiểu sử &  tác phẩm 

BILL KNOTT (trước kia viết dưới bút danh Saint Giraud), bắt đầu được biết đến qua thi tập The Naomi Poems (1968). Ông là tác giả của 11 tập thơ, trong đó những tập nổi bật là Auto-necrophilia, Love Poems To Myself, Rome in Rome, Selected and Collected Poems, và Laugh at the End of the World: Collected Comic Poems 1969-1999. Tập thơ mới nhất là The Unsubscriber (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2004). Hiện nay ông giữ chức vụ Phó Giáo Sư về Văn Học Anh quốc và Văn Chương Sáng Tạo tại Emerson College, Boston.

tác phẩm

Ba bài thơ  (thơ) 
Những dấu tay trông như những vòng sóng lăn tăn / vì thời gian cứ mãi ném thêm / một viên đá nữa vào lòng bàn tay ta... | Phần riêng tư nhất của chiếc đồng hồ là giờ, / không, tôi muốn nói: phút, / hoặc khoan đã, cái mãi mãi... [Bản dịch của Bỉ Ngạn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018