Chiloyan, Slavig
tiểu sử &  tác phẩm 

SLAVIG CHILOYAN (1940-1975): nhà thơ Arménie, bị tố cáo là «du đãng» và ra tù vào khám gần một phần ba đời mình. Mất trong tù năm 35 tuổi. Tác phẩm toàn tập của ông đã được xuất bản mới đây tại Erevan.

tác phẩm

Chiếc đồng hồ của người sửa đồng hồ | Chuyến xe lửa | Hoàn khúc  (thơ) 
Ba bài thơ của Slavig Chiloyan (1940-1975) -- một tên tuổi có lẽ hiếm độc giả Việt Nam từng biết đến. Ông là một nhà thơ Arménie, là người bị tố cáo là «du đãng» và ra tù vào khám gần một phần ba đời mình...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018