Như Không
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà văn, hiện sống tại Virginia, Hoa-kỳ.

tác phẩm

20 truyện cực ngắn  (truyện / tuỳ bút) 
Trao nụ hôn đầu cho người quân tử, về đến nhà soi gương nàng mới khám phá ra chiếc lưỡi của mình đã bị khuyết đi một khoảnh thịt vuông vức... | Thời gian qua nhanh đến độ khi vừa kịp nhận ra mình không còn trẻ nữa thì hắn đã già; (và chưa kịp nhận ra mình đã già thì hắn đã vĩnh viễn chẳng còn nhận ra gì nữa cả)... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018