Darwish, Mahmoud
tiểu sử &  tác phẩm 

Tên của nhà thơ Palestine, bằng tiếng Ả-rập, được phiên âm theo tiếng Anh là MAHMOUD DARWISH, và theo tiếng Pháp là MAHMOUD DARWICH. Xin độc giả xem tiểu sử của nhà thơ và những bài thơ khác ở trang Darwich, Mahmoud.

tác phẩm

KÝ ỨC CHO SỰ LÃNG QUÊN [trích]  (thơ) 
Từ một giấc mộng, một giấc mộng khác sinh ra: / - Mạnh giỏi chứ? Tôi muốn hỏi, bạn còn sống đấy chứ? / - Làm sao bạn biết ngay khi tôi chỉ mới gối đầu lên đùi bạn để ngủ?


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018