Khan, Jean-Roger
tiểu sử &  tác phẩm 

JEAN-ROGER KHAN (Burundi, Phi châu). Tên thực là Jean-Roger Kanuma. Sinh năm 1947. Dạy Pháp văn ở Bỉ từ 1972. Làm thông dịch và xuất bản. Đã in một tập thơ bằng Pháp văn: Les Chaînes de la liberté (Ed. Khâ, Bruxelles, 1979).

tác phẩm

Quyền lực của những chiếc bóng  (thơ) 
Những chiếc bóng ăn tối / Trong lúc những chiếc bóng khác dò xét nhau; / Những chiếc bóng ăn tối / Trong lúc những chiếc bóng khác hầu hạ chúng!...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018