Duncan, Robert
tiểu sử &  tác phẩm 

ROBERT DUNCAN (1919 - 1988). Thi sĩ Mỹ, trong nhóm Black Mountain (Núi Đen). Nhà thơ Hayden Carruth viết rằng thơ Duncan gây ấn tượng do tầm xa của thơ, bề sâu của cảm xúc, và hiệu ứng đa dạng của ngôn từ.

tác phẩm

Điều tôi thấy | Chỗ ẩn náu thời thơ ấu  (thơ) 
Con công trắng lim dim đậu / có thể là đấng cứu thế, / áo lông chim thần Osiris, / chim lộng lẫy, một ánh loé của gươm, / vắt vẻo trên cây... | Chính nơi cành cây đầy hiểm hoạ / ra khỏi bầu trời xanh gió / hát lớn quấn vây tôi. / Và cái cô đơn, thứ cô đơn hoang dã / bị phát lộ, thật đáng sợ, tôi trèo lên cao...

Thơ, một điều tự nhiên  (thơ) 
Cả thói xấu lẫn đức hạnh đều không / giúp thơ thành công. “Chúng xuất hiện / và chết / như chúng hành xử mỗi năm / trên đá.” ...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018