Podrimja, Ali
tiểu sử &  tác phẩm 

ALI PODRIMJA có lẽ là nhà thơ An-ba-ni đáng chú ý nhất hiện nay. Ông sinh ở Gjacove, miền giáp ranh của Kosovo và An-ba-ni, năm 1942. Ông đã cho xuất bản khoảng mười lăm tập thơ. Thơ ông đã được phiên dịch sang nhiều thứ tiếng ở Âu châu, nhất là Đức, nơi ông đã nhận được giải Nicolaus Lenau năm 1999. Ở Áo quốc ông có ba tập thơ đã được dịch trọn vẹn và xuất bản (bản dịch Hans-Joachim Lanksch). Ở Hoa-kỳ, một tuyển tập thơ ông, Who will slay the wolf? đã được Robert Elsie trình bày trong một ấn bản của Công ty Xuất bản Gjonleka, Nữu-ước, năm 2000. Thơ ông cũng đã được dịch sang Việt ngữ trong một tuyển tập thơ An-ba-ni ngoài An-ba-ni: Vorea Ujko et al., Gửi Anh, người Kosovo (Trình Bày, 1999). Ông đã được tặng tuyển tập này khi ghé thăm Lộ-trấn (Strasbourg), Pháp.

tác phẩm

Khuyết lời | Phiền muộn | Không phải ta | Phân biệt | Ván súc-sắc | Xin lỗi | Chúc thư  (thơ) 
Này đây ta lại đơn độc / dưới bầu trời / trên hành tinh ghẻ lở này... | Những gì phân biệt / con Cừu Đen với / con Cừu Trắng / đó là / con Cừu Đen / nhận thấy được từ xa / và bước qua ngưỡng cửa / lò sát sinh trước hết... | Mi tưởng tượng / Mình là kẻ thắng / Mi chỉ vướng mắc vào trò chơi...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018