Alcântara, Osvaldo
tiểu sử &  tác phẩm 

ALCÂNTARA, Osvaldo (Cap-Vert). 1907-1989. Bút hiệu của Baltasar Lopes. Trạng sư và hiệu trưởng một trường học ở São Vicente. Người sáng lập tạp chí Claridade. Các tác phẩm thi ca của ông được thu thập lại trong Cântico da Manhã Futura (1986). Còn là một tiểu thuyết gia và người viết truyện ngắn.

tác phẩm

Mẹ | Sóng dội  (thơ) 
Hỡi Đất-Mẹ / Con đến cầu xin bên cạnh mẹ. Con mẹ đến khẩn cầu Đức chúa là Chúa chúng ta... | Hãy tới tất cả những tiếng nói và tất cả những tiếng lao xao và tiếng thét / hãy tới những im lặng thương cảm, những im lặng thỏa mãn / hãy tới tất cả những điều tôi không thể thấy / trên bề mặt của xã hội loài người...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018