Pilinszky János
tiểu sử &  tác phẩm 

PILINSZKY JÁNOS (1921-1981) là một trong ba «khuôn mặt lớn» của thơ Hung-ga-ry thời kỳ ngay sau chiến tranh; hai người kia là Weöres Sándor (1913-1989), và Nemes Nagy Ágnes (1922-1991). Thứ tự họ, tên trong tiếng Hung hệt như trong tiếng Việt: họ đi trước, tên riêng đi sau. Bởi thế Pilinszky là tên họ, János là tên riêng của ông. Pilinszky sinh tại Budapest ngày 27 tháng Mười Một 1921. Ông học luật, văn chương Hung-ga-ry và lịch sử nghệ thuật tại đại học Eötvös Loránd ở thủ đô Hung, nhưng không bao giờ hoàn tất... các môn học. Từ 1938, những bài thơ đầu tiên của ông xuất hiện trên các báo văn nghệ khác nhau. Năm 1944 ông đi lính và bị bắt làm tù binh ở Đức. Hai năm sau, Pilinszky trở thành người đồng-biên tập của tờ tạp chí thời danh Újhold (Trăng mới, 1946-1948). Năm 1946, ông cho xuất bản tập thơ Cái đu bay và đòn ngang đôi. Năm 1947, ông nhận được giải thưởng Baumgarten và học bổng ở Roma (1947-1948). Thế là từ 1946, Pilinszky đã có “tên tuổi” nhưng từ đấy... phải đợi mãi tới 1959, mới có một tâp thơ khác của ông được xuất bản: tập Ngày thứ ba. Người ta giải thích: sở dĩ có khoảng “bóng tối và im lặng” khá dài này là do chế độ đương quyền lúc ấy đã muốn thế. Nhưng đã là người thời “không ai lại nắm tay từ sáng đến tối”: tròng áp chế cũng nới dần. Và sau đó, còn có thêm ba tập thơ nữa của Pilinszky ra đời, chưa kể một tập chuyện bằng thơ và nhiều kịch bản... là vì Pilinszky còn là một kịch tác gia có biệt tài. Toàn bộ thơ của Pilinszky được xuất bản vào năm 1976. Pilinszky cũng được tặng thêm hai giải thưởng văn chương: giải József Attila (1971) và giải Kossuth (1980). Ông mất tại Budapest ngày 27. 5. 1981 vì một cơn đau tim. Pilinszky toàn tập xuất hiện vào năm 1984.

tác phẩm

Mười bảy bài thơ  (thơ) 
Mười bảy bài thơ của nhà thơ Hung-ga-ry đương đại, lần đầu đến với độc giả Việt Nam qua bản dịch của nhà thơ Diễm Châu.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018