Abdalla, Abdilatif
tiểu sử &  tác phẩm 

ABDILATIF ABDALLA (Kenya). Sinh năm 1946. Nhà báo tại đài BBC. Chủ biên tờ Africa Events (Luân-đôn).

tác phẩm

Con cá sấu  (thơ) 
[Bài thơ đầu tiên trong tập Thơ Phi châu, gồm hơn 80 bài của 77 tác giả, qua bản dịch Việt ngữ của Thủy Trúc, lần đầu được giới thiệu đến bạn đọc Tiền Vệ.] Dầu tôi nói, dầu tôi có học đòi những người nói / Dầu tôi đặt bài thơ, dầu nó có làm vừa lòng người đọc /Dầu tôi muốn giấu nó đi để chỉ những kẻ nào có thể khám phá sẽ khám phá ra nó...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018