Hồ Nhã Mai Tiết
tiểu sử &  tác phẩm 

Hồ Nhã Mai Tiết đã từng viết truyện ngắn và làm thơ nhưng hiện tại chỉ chuyên về nhiếp ảnh. Anh đã có nhiều cuộc triển lãm cá nhân và tập thể, có khi triển lãm lưu động khắp nước Úc.

tác phẩm

Boys Will Be Girls  (nhiếp ảnh) 

East Timor Sketchbook  (nhiếp ảnh) 

Shimmering Light  (nhiếp ảnh) 

Wall Of Silence  (nhiếp ảnh) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018