Pagis, Dan
tiểu sử &  tác phẩm 

DAN PAGIS (1930-1986) sinh tại Bucovina trong một khu vực nói tiếng Đức, đã sống 3 năm trởi trong một trại tập trung của Đức quốc xã trước khi trở về Israel năm 1946, học tiếng Hy-bá và trở thành một giáo sư văn chương tiếng Hy-bá. Ông định cư tại Giê-ru-sa-lem năm 1956 và chỉ 3 năm sau, đã bắt đầu cho in thơ bằng tiếng Hy-bá và được chào đón như một trong những nhà «cách mạng» đem lại một nguồn sinh lực mới cho thi ca của một ngôn ngữ đang hồi sinh. Tác phẩm của Dan Pagis gồm bảy tập thơ và nhiều công trình nghiên cứu về văn học tiếng Hy-bá. Ông mất ngày 29 tháng Bảy 1986.

tác phẩm

GHI BẰNG BÚT CHÌ TRONG TOA TÀU NIÊM KÍN và những bài thơ khác [II]  (thơ) 
Một tuyển tập thơ của Dan Pagis (1930-1986) — người được xem như một trong những nhà “cách mạng” đem lại một nguồn sinh lực mới cho thi ca ngôn ngữ Hy-bá. Tuyển tập này được đăng thành 2 kỳ. [Bản dịch Diễm Châu]

GHI BẰNG BÚT CHÌ TRONG TOA TÀU NIÊM KÍN và những bài thơ khác [I]  (thơ) 
Một tuyển tập thơ của Dan Pagis (1930-1986) — người được xem như một trong những nhà “cách mạng” đem lại một nguồn sinh lực mới cho thi ca ngôn ngữ Hy-bá. Tuyển tập này được đăng thành 2 kỳ. [Bản dịch Diễm Châu]

Tự sự  (thơ) 
Ngay nhát đầu tiên tôi đã chết và được vùi chôn / giữa những tảng đá ngoài đồng / Diều quạ đã dạy cha mẹ tôi / cách xử trí với tôi...

Những cây viết  (thơ) 
Tôi đã viết nhiều chữ trong đời. Những chữ tránh né hoặc thẳng thắn, một nửa sự thật ở đây đó, hay một sự thật rưỡi, những điều tốt và những điều xấu, vv... [Bản dịch Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018