Trần Kiến Quốc
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Sự vận động của ngôn ngữ #1  (hội họa) 
Tác phẩm hội hoạ thực hiện năm 2005 với chất liệu tổng hợp...

Sự vận động của ngôn ngữ #6  (hội họa) 
Tác phẩm hội hoạ thực hiện năm 2005 với chất liệu tổng hợp...

Những khởi đầu  (thơ) 

Đối diện với thời khắc  (thơ) 

Đêm 45 độ nghiêng  (thơ) 

Chúng ta sản sinh ra gương mặt chúng ta  (thơ) 

Niềm đau con mắt  (thơ) 

Những cảm xúc giống nhau  (thơ) 

Khi chỉ còn là một đường nét  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018