Asturius
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ. Hiện sống và viết tại Sài Gòn, Việt Nam.

tác phẩm

Bên phải vẫn là đêm  (thơ) 
Rất muốn thọc tay vào một vòm họng khác / lôi cổ những cái lưỡi vặn vẹo uốn éo trò điệu đàng ăn bám lên mặt triết lý...

Ở một nơi khác  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018