Tillman, Lynne
tiểu sử &  tác phẩm 

Lynne Tillman là nhà văn Hoa Kỳ, hiện sống ở New York City. Tác phẩm chính gồm có: [tiểu thuyết] Haunted Houses (1987), Motion Sickness (1992), Cast in Doubt (1993), No Lease on Life (1997), Bookstore: The Life and Times of Jeannette Watson and Books & Co (1999); [tập truyện ngắn] Living with Contradictions (1982), Absence Makes the Heart (1990), The Madame Realism Complex (1992); [tiểu luận] The Velvet Years, Andy Warhol and the Factory 1965-1967 (1995), The Broad Picture (1997). Bà đã viết chung và xuất bản rất nhiều tác phẩm với các nhà văn, hoạ sĩ và nhiếp ảnh gia.

tác phẩm

Sống dại  (truyện / tuỳ bút) 
... Khát vọng và thời gian, tuy vậy, không hề ngưng nghỉ, và chúng là hai kẻ đồng hành tương đắc. Nhưng quá khứ không bao giờ phai nhạt và hao mòn. Tôi vẫn còn cố gắng gìn giữ nó, làm phong phú nó, và, giống như kẻ ăn mày và tên ăn trộm hơn là người cứu rỗi, tôi vẫn trở về với nó thêm một lần nữa và một lần nữa... [Bản dịch của Lê Liễu Chi] (...)

Sống với những mâu thuẫn  (truyện / tuỳ bút) 
Chàng không muốn dự vào vào bất cứ cuộc chiến nào và nàng không muốn có con. Họ đã sống với nhau được ba năm và vẫn không có cách nào giao cảm với nhau mà không toát ra vẻ ngu xuẩn, giả tạo, hay cũ rích. Ngôn ngữ thay đổi theo đời sống, và không có thứ ngôn ngữ nào cho họ dùng... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018