Ðào Ngọc Chương
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Có một đêm rất sâu  (thơ) 
Có một đêm như thế mùa thu kéo dài rất xa / Trong khoảng thầm lặng của sự chờ đợi ùa về niềm thương nhớ / Bất ngờ tiếng cuốc kêu trong khuya trong ký ức của một người / Tìm kiếm nửa bên kia của thời gian trôi theo dòng sông nắng...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018