Carson, Anne
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Phỏng vấn Hara Tamiki (1950)  (thơ) 
Tôi: Cái chết. / HT: Cái chết khiến tôi trưởng thành. / Tôi: Tình yêu. / HT: Tình yêu khiến tôi chịu đựng. / Tôi: Sự điên rồ. / HT: Sự điên rồ làm tôi đau khổ. / Tôi: Đam mê. / HT: Đam mê làm tôi hoang mang... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018