Tamura Ryuichi 田村 隆一
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

CHÍN BÀI THƠ CỦA TAMURA RYUICHI  (thơ) 
Kẻ làm thơ / Lúc nào cũng lơ lửng trên không / Lực nổi ấy nằm ở đâu / Ai mà biết được... | Cái chết nào cũng chỉ là sự dở dang / Một bài thơ vứt bỏ cái “hoàn thành”... | Thanh âm đó đến từ nơi nào rất xa / Thanh âm đó vang đến từ một nơi tận cùng xa thẳm / Trầm hơn mọi tiếng thì thầm / Cao hơn mọi tiếng gào thét / Sâu hơn cả đáy sâu của lịch sử... [Hoàng Long dịch từ nguyên tác Nhật ngữ]

BA BÀI THƠ CỦA TAMURA RYUICHI  (thơ) 
... Em hãy lấy súng ra đi / Anh sẽ chết trong ngôn ngữ... | ... Tôi trở về căn lều nhỏ / Đốt lò sưởi / Tôi là / Cây vô hình / Chim vô hình / Thú vô hình / Tôi / Chỉ toàn nghĩ đến những nhịp điệu vô hình... | ... Nếu công việc của nhà thơ / Là nhìn ra những điều không thấy / Thì mùa hè của nhân gian / Đúng là mùa địa ngục / Của gã thi sĩ làng nhàng / Đang đội chiếc nón rơm... [Hoàng Long dịch từ nguyên tác Nhật ngữ]

Trên đường về nhà  (thơ) 
Tôi đã chẳng nên biết đến ngôn từ / Sẽ dễ dàng tốt đẹp xiết bao / Ở nơi mà ý nghĩa không là điều đáng kể / Một thế giới vắng bóng ngôn từ // Lỡ em phải gánh hận thù của những từ đẹp đẽ / Chẳng mảy may ảnh hưởng đến tôi / Hay nếu những thầm nghĩ cấu cào em tứa máu / Cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến tôi... [Bản dịch của P.K. từ bản tiếng Anh]

Đường trở về  (thơ) 
Giá như không sở đắc những điều như ngôn ngữ / Nếu được sinh ra trong thế giới không có ngôn từ / Nơi ý nghĩa chẳng tựu thành ý nghĩa / Thì cuộc đời tuyệt diệu biết bao nhiêu // Nếu như em có bị phục thù / Bởi những ngôn từ đẹp đẽ / Điều đó chẳng liên quan đến tôi / Dù cho em chảy máu / Bởi những ý nghĩa thầm lặng / Cũng chẳng liên quan gì đến tôi... [Bản dịch của Hoàng Long từ nguyên tác Nhật ngữ]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018