Oanh Huỳnh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tản mạn nhân đọc truyện “Nhà văn X” của Nguyễn Đạt  (đối thoại) 
[ĐỌC VĂN] ... Tôi, một kẻ ngoại đạo với văn chương, nhân một lần lang thang vào Tiền Vệ, đã được đọc truyện ngắn “Nhà văn X“ của Nguyễn Đạt, xin mạn phép bàn vài điều, nếu có những thiếu sót xin các bậc cao minh miễn thứ...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018