Tran, Barbara
tiểu sử &  tác phẩm 

Sanh tại New York, Barbara Tran nhận văn bằng MFA của trường đại học Columbia. Cùng với Monique T.D.Trương và Luu Truong Khoi, Barbara là đồng-chủ-biên của tuyển tập Watermark: Vietnamese American Poetry and Prose (Asian American Writers’ Workshop, 1988).

Tập thơ đầu tay của cô, In the Mynah Bird’s Own Words (Tupelo Press, 2002), vào đến vòng chung khảo giải Pen Open Book Award và đoạt giải Tupelo Press’s Chapbook Competition. Barbara còn được trao tặng một giải Pushcart Prize.

(Lời giới thiệu của Cù An Hưng)

tác phẩm

Ba bài thơ  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018