Võ Chân Cửu
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Sao em đòi tự do  (thơ) 
[Chủ đề: “Phơi Mình Đề Thơ Đòi Tự Do”] ... Sao em đòi tự do / Chỉ cho một phần thân thể / Tự do như khí trời / Suốt ngày ta hít thở // Câu thơ như tuyên ngôn / Ai làm chi mặc kệ...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018