Ðông La
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

“Hiện tượng” thơ Hoàng Quang Thuận  (đối thoại) 
[CHUYỆN THƠ... THẦN] ... Bài báo của ông Minh Diện gần đây “HOÀNG QUANG THUẬN những ngày chưa được Tiền Nhân mượn bút” như giội một gáo nước lạnh, không biết thật hư thế nào...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018