Nguyễn Minh Phương
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Vài điều nói thêm về quan điểm: “phê bình là phải chỉ ra thế nào là đúng” của ông Phạm Quang Tuấn  (đối thoại) 
[CHUYỆN DỊCH THUẬT] ... Quan điểm của tôi là phê bình không nhất thiết phải đi cùng với việc chỉ ra là phải làm thế nào cho đúng (tức là phải đưa ra phương án dịch lại). Nếu nhà phê bình dịch thuật lại đi dịch lại, thì anh ta sẽ tiếp tục vướng vào vòng xoáy của tranh cãi tiếp...

Về 4 điểm “chưa rõ” trong bài của ông Phạm Quang Tuấn  (đối thoại) 
[CHUYỆN DỊCH THUẬT] ... Như vậy 3 điểm thắc mắc của ông Phạm Quang Tuấn thật ra là không có gì đáng để thắc mắc. Riêng phần [4], thì quả thật là tôi cũng cùng thắc mắc với ông Phạm Quang Tuấn, là tại sao McCoo’s Cousin ở đây chính là ông McCoo?...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018