Phạm Tấn Xuân Cao
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Buổi chiều... | Nhìn vầng hào quang...  (thơ) 
Tiếng chuông! / Ngân... | Bảy sắc bắc cầu / Nhiệm mầu / Đâu?...

Ếch tụt  (thơ) 
Ồm ộp giữa không gian / của xứ người thưa vắng mùi quen quen / Ậm oẹ kêu vang trong đêm không người qua lại / giữa những ao chuôm nồng mùi phân thối / Gội sóng âm để truyền nhau / những hoà bản hợp ca hụt hẫng...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018