Minh Thành
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Góp thêm vài ý nghĩ khi đọc bài của tác giả xyz  (đối thoại) 
[CHUYỆN PHÊ BÌNH] ... Tôi nghĩ, nếu nói như nhà văn Đặng Thân thì thơ Việt còn nhiều tác giả có thể so với tầm Nobel, e rằng nhà văn Đặng Thân đã bỏ sót...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018