Nhất Thanh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Không muốn dối trá, có được không?  (đối thoại) 
[VẤN NẠN ĐẠO ĐỨC] ... Bao nhiêu biểu hiện dối trá trong xã hội, bấy nhiêu sự bất lực chống trả đi kèm của thiểu số có văn hóa, có lương tri. Muốn không dối trá, trong bối cảnh xã hội như thế, liệu có được không? Không. Chắc chắn không. Nếu nhà cầm quyền chỉ biết, và đã an tâm, giăng đầy những khẩu hiệu sáo rỗng...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018