Dương Minh Trà
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tôi  (thơ) 
Tôi là một đường hầm / Trong những đêm mùa đông tôi đào lỗ / Băng qua những con dốc rộng lớn băng qua những bình nguyên / Ngọn gió của tôi thấp xuống và nóng bỏng thế nhưng tôi / Không cô đơn...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018