Vallejo, César
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Gửi Miguel, anh tôi  (thơ) 
Anh, hôm nay em ngồi trên ghế gạch ngoài nhà / nơi anh tạo khoảng trống không đáy... [Bản dịch của Cù An Hưng]

Sứ giả đen  (thơ) 
Có vài cú đấm mạnh đến thế trong đời... Tôi không biết! / Tưởng như Thượng Đế căm ghét, như thể trước cú đấm, / luồng xoáy của toàn bộ nỗi đau / tràn ngập tâm hồn tôi... [Bản dịch của Cù An Hưng]

Ðám đông  (thơ) 
Cuối trận đánh, / và người lính chết, một người đến bên cạnh chàng, / và nói: "Đừng chết; tôi yêu mến anh biết chừng nào!" / Nhưng xác chết, than ôi! vẫn chết. [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018