Ðặng Hà My
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Lời khải huyền của thảo nguyên  (thơ) 
Không có lời khải huyền nào cho thảo nguyên / Mật ngữ xanh không phe phẩy theo đuôi của ngựa cái / Đồng cỏ bao la không phải chỉ là nơi dung chứa vết chân loang lổ của loài nhai lại / Những ngọn cỏ đã từng oằn mọc lên rách xước cả bầu trời...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018