Niemiec, Maciej
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đừng bắn – đây chỉ là một giấc mơ | Lá thư | [Này bài thơ...] | [Hãy nói với nàng...]  (thơ) 
[TƯỞNG NIỆM MACIEJ NIEMIEC (1953-2012)] ... Này có gì là xấu / nếu đất nước nơi anh sống / trở thành nỗi ám ảnh của riêng anh? // Đúng ra đây là điều tốt. Vâng, là điều tốt. Vâng, là điều tốt... | ... Dù thế nào, / bạn đang đọc những câu thơ, mớ giẻ tàn tật chứa / những thực tại vô định của chúng ta. Nơi ta ở, / là bóng đêm... | Này bài thơ, mi có muốn hiện hữu? / Mà hiện hữu – có nghĩa là gì? Một chiếc lá / run rẩy dưới ánh đèn đường... | Hãy nói với nàng, hỡi những bài thơ sẽ chẳng có ai đọc, / những bài thơ rẻ tiền trên phố Sainte Appoline... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018