AN
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tro và Tuyết  (truyện / tuỳ bút) 
[Gửi anh Lê Thành Nhơn, nhân ngày giỗ anh] ... Dường như hôm nay, 4/11 là ngày giỗ anh. Sáng nay đọc tin mới biết hôm qua, 3/11, lại thêm một nữ tu Tây Tạng tự thiêu, chết. Cũng hôm qua, tôi xem được trên You Tube đoạn clip trích từ phim “Ashes and Snow” của Gregory Colbert. Tôi nghĩ anh sẽ thích những hình chụp và cả phim này, cả đoạn thơ trong phim dưới đây... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018