Uông Tĩnh Chi [Wang Jingzhi]
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Định mệnh là tên đồ tể  (thơ) 
Định mệnh vừa là một tên đồ tể / vừa là đầu bếp; / Hắn lấy cuộc đời tôi làm than và / thể xác tôi làm dụng cụ nhà bếp / Một tay cầm con dao loé sáng / một tay giữ linh hồn của tôi / Hắn thái từng lát mỏng / trước khi bỏ vào chảo chiên... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018