Vương Chí Phèo
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Lời tạm biệt của nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Phản ứng tức thời của Vương Chí Phèo sau khi đọc xong bài này là ngửa mặt lên trời cười 3 phát ha... ha... ha..., cúi đầu xuống đất khóc 3 tiếng hu... hu... hu..., rồi phán: 1. Chế độ nào, bộ trưởng nấy...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018