Davydov, Danila
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

[Không ai có thể nghĩ Chúa cứu thế...] | Đêm | [Lời nói không phải là một con ngoáo ộp...] | [Sau khi bọn người dã man tắt hết ánh sáng bỏ đi...]  (thơ) 
... Lập tức tờ giấy tan trong miệng, / cái bụng sợ hãi phải học ngôn ngữ. / Cái người ta dựng lên trời không phải là cây thập giá, mà là một động cơ quay... | ông tai to mặt lớn nào / mỗi đêm cũng có những giấc mơ muôn màu / tiện nghi và xa hoa / tarantino david lynch / còn những tay đẳng cấp nhỏ hơn / thì có những mục rao quảng cáo trên báo... | Lời nói không phải là một con ngoáo ộp / một khi bay mất, anh không cách gì đốn ngã nó... | Sau khi bọn người dã man tắt hết ánh sáng bỏ đi / chúng ta nhìn trăng như nguồn sống duy nhất... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Một lá thư ngắn cho Ulrike Meinhof | [trong khi nhà thơ không ai cần đến] | [Đám học trò bắt được một con quỷ sứ]  (thơ) 
... Này Ulrike! hãy cho ta biết mọi chuyện đều đã thuộc quá khứ / hãy cho ta biết mọi chuyện đều đã ổn ta không nên quá bi thảm / nhưng cô chẳng nói một lời nào chẳng nói một lời nào chẳng nói một lời nào / bởi lẽ cô không có mặt ở đây... | trong khi nhà thơ không ai cần đến / ồ khoan hãy khoan giờ thì người ta cần rồi / người ta đặt hắn ngồi xuống / bảo hắn cứ tự nhiên như ở nhà mình... | Đám học trò bắt được một con quỷ sứ / và lôi nó đến giáo sư môn vật lý / thầy bảo: quỷ quái thật tại sao / các em lại lôi nó tới ta... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018