Seiferle, Rebecca
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Cẩu tâm pháp  (thơ) 
Ôi tình yêu thì ngu xuẩn nhưng quả thật là suốt ngày em cảm thấy / mình như một con chó bị xiềng—anh biết đấy, cái cách / những con chó nằm đó, chán chường trong hiện hữu của chúng, như thể thân xác chúng / là những tấm da rời chứa đầy sự trống rỗng, quá sinh động / nên không thể thực sự thiếp ngủ, quá chết ngắc nên không thể thực sự tỉnh thức... [Bản dịch của Lê Liễu Chi]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018