Nhật Nam
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thông tin thêm về các giải thưởng của Hiệp hội Toán học Quốc tế  (đối thoại) 
[CHUYỆN GIẢI THƯỞNG] ... Giải thưởng Fields (do nhà toán học Canada John Charles Fields sáng lập) dành cho các nhà toán học trẻ. Cứ bốn năm một lần, giải thưởng Fields được trao cho tối đa bốn nhà toán học trẻ không quá 40 tuổi. Vì thế nhiều nhà toán học hàng đầu thế giới không được nhận giải thưởng này vì những công trình “vĩ đại” của họ ra đời sau tuổi 40...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018