Melin W
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tôi là một người ĐÀN BÀ  (thơ) 
... Đừng nghĩ tôi không có gì để cống hiến cho thế giới / Tôi sẽ cống hiến còn nhiều hơn một số người cống hiến suốt cả đời / Đừng nghĩ tôi là kẻ đáng bị vất bỏ vì tuổi tác / Tuổi càng cao tôi càng khôn ngoan, thông tuệ và minh triết / Tôi là một người ĐÀN BÀ... [Bản dịch của Lê Liễu Chi]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018