Phan Tuệ Như
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đất nước tôi  (thơ) 
... Đất nước tôi / Biết cười / Biết khóc / Biết đàn / Biết hát / Và biết rên như tiếng mèo kêu // Đất nước tôi / Là của tôi / Tiệt nhiên định phận tại thiên thư / Không có con đường lưỡi bò nào / Hay chiếc tàu lạ nào / Được bén mảng tới / Tuyệt đối!...

Nghĩ về thơ [2]  (thơ) 
Làm thơ như làm tình với Nữ Oa / Tinh-khí-chữ bắn vào khoảng trống / Vô tận... | Đọc thơ lục bát bây giờ / Tôi hay nghĩ đến tiếng nước đái của Thúy Kiều ngày trước... | Nhà thơ là người thợ biết tôn thờ hơi thở của từng thớ chữ...

Nghĩ về thơ  (thơ) 
Bài thơ hay là một bài thơ biết đụ / Chữ đụ chữ / Câu đụ câu / Hình ảnh đụ hình ảnh / Nhịp điệu đụ nhịp điệu / Cả bài thơ giao hoan trên mặt giấy... | Những nhà thơ không có mắt / Chỉ đẻ ra được những bài thơ điếc / Những nhà thơ điếc / Chỉ đẻ ra được những bài thơ câm... | Thơ hơn nhà thơ là làng thơ có phúc...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018