Miss YL
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thưởng phong vị trong “Đàn bà uống rượu” của Nguyễn Việt Hà  (đối thoại) 
[ĐỌC SÁCH] ... Với Đàn bà uống rượu, tôi đọc trước hết để thưởng phong vị chữ, và đặc biệt là “biết” về những “Món hài Hà Nội” mà tôi cho là rất “đặc sản Nguyễn Việt Hà”. Còn bạn và các nhà văn khác thì nghĩ sao?...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018