Nguyễn Hideaki
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bóng đá và công án Thiền  (đối thoại) 
[THIỀN & CUỘC SỐNG] ... Trong truyện về bóng đá của Galeano, câu kết cũng rất hay: “Cách đây nhiều năm ở London tôi nghe câu chuyện này. Một câu chuyện bịa đặt nhưng nói đúng sự thật.” Câu chuyện bịa đặt vì chưa từng có một cầu thủ người Anh nào vì nghĩ mình là Pelé nên đá lọt lưới 5 quả liên tục! Nhưng câu chuyện lại “nói đúng sự thật”. Sự thật của một thứ công án Thiền. Một sự thật mà võ sĩ đô vật Ōnami ngày xưa đã cảm nghiệm và thực hiện...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018