Quỳnh Trung
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Xin đặt dấu chấm lên chữ “I’” tiếng Anh của Phêrô Bùi  (đối thoại) 
[DỊCH THUẬT VĂN CHƯƠNG] ... “However, readers might feel tempted into asking (not the translator, but the “known-to-be-demanding” editors) a couple of below questions...” - Khi tempt là động từ, thì dùng là to tempt s/o into doing something hoặc to tempt s/o to do something; nhưng khi tempt gần như là tính từ...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018