Krajan Plin
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bảy bài thơ cao nguyên  (thơ) 
[Chùm thơ bảy bài của Krajan Plin, nhà thơ sống dưới chân núi Lang Biang, Đà Lạt, do Nguyễn Quốc Chánh giới thiệu] ... Người tiền sử! / Khi chưa biết lửa / Ăn gì cũng sống / Người mọc đầy lông // Người làm nương! / Có nương có rẫy / Khi bị mất mùa / Ăn gì cũng lá // Người đánh cá! / Tay không bắt cá / Khi không có xuồng / Cởi áo xuống sông...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018