Văn Bo
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đáp lời tôn huynh Nguyễn Tôn Hiệt  (đối thoại) 
[CHUYỆN CHỮ] ... Tại hạ từng cùng thế hệ của mình có một thời cứ mỗi sớm mai mở mắt ra là đã bị hành hạ thậm tệ vì những câu : ... đánh thắng thực dân Pháp, đánh bại đế quốc Mỹ cùng bè lũ tay sai - dân quân gái - địch nống ra - ta trụ lại - khẩn trương - tích cực - động viên - cực kỳ to lớn - hết sức vĩ đại - vô cùng oanh liệt - ... trong khi bụng đói miệng khát... Rồi gần đây nữa lại khổ vì những “bức xúc”, “băn khoăn”, “trăn trở”, “đồng thuận”, “chia sẻ” và “nhạy cảm”,... Nên từ đó tại hạ thấy cứ thấy có gì liên quan đến phát minh về câu chữ là kinh hãi vô cùng. Âu cũng là chứng “kinh cung chi điểu”...

Xin làm ơn đừng phát minh chữ  (đối thoại) 
[CHUYỆN CHỮ] ... Hồi nhỏ, đọc Nguyễn Tuân, người ta tán: Trong bài tả mùa gặt, ông Nguyễn đã nghĩ ra rất nhiều chữ “vàng” như “vàng hươm”, “vàng rộm”, vàng... gì đó nữa không nhớ... Thật là tài tình. Sau này tỉnh ra, nghĩ : Sao ông ấy phải khổ thế nhỉ? Đã có đầy các thứ “vàng” rất hay, rất chính xác (vàng tươi, vàng úa, vàng chóe, vàng hoe, vàng óng, vàng cháy, vàng thổ, vàng khè, vàng vàng...) đủ cho mọi thứ, mọi trường hợp, làm sao phải phịa thêm “vàng” nữa, để rồi chắc gì người đời nhớ đến và công nhận...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018