Nguyễn Khương Bình
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Giữ lấy những gì cao quí thượng đế ban cho con người  (thơ) 
... Cuộc sống / Lắm lúc điều vô lý đồng nghĩa với tình yêu, lẽ sống, đức hy sinh / Những gì vốn hết sức cao quí mà thượng đế ban cho con người...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018