Phan Thanh Minh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Gửi cho em  (thơ) 
... Anh gửi cho em trái tim / Người xưa giấu trong luận ngữ / Không biết rung động trước sự loã lồ // Trăng rằm không tròn / Bởi cái nhìn tù túng / Sự nông cạn được bảo kê...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018