Bhuchung D. Sonam
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Hài cú  (thơ) 
Tò vò bay trong phòng / Tông vào khung cửa kính / Tự do bị giam cầm... | Cầu vồng giăng ngang trời / Thi sĩ của thi sĩ / Không thốt ra một lời... [Bản dịch của Lê Liễu Chi]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018