Ristat, Jean
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

MỘ ÔNG ARAGON [Cái gương / VIII-XIII]  (thơ) 
... louis aragon tám mươi lăm / Tuổi đời phẩm cách đã an nghỉ chúng tôi lắng / Nghe những tiếng nói vô danh khẳng định về cái / Tốt và cái xấu như một toà án trộn lẫn... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]

MỘ ÔNG ARAGON [Ngọn Lửa / I-VII]  (thơ) 
Họ đã vội vã thay đồ cho anh và tôi / Hết thấy anh rồi hình hài như gương vỡ thành / Xác chết những vết thương rịn như tường hoả tiêu / Sau sự rơi rụng của những thiên thể trên da / Anh bị đóng dấu sắt nung như tù đày chữ... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018