Phan Thị Medop
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Những giả thiết về chất liệu và động (cơ/biến) thái của cặc thi sĩ trong bài thơ “Cách chúng ta đụ nhau” của Nguyễn Viện  (thơ) 
... Một là, thi sĩ mang cặc lên Tây Nguyên để thăm dò quặng bô-xít giúp hàng ngàn người anh em Trung Quốc đỡ mất công tìm kiếm. / Hai là, thi sĩ mang cặc ra Hoàng Sa – Trường Sa và cương cứng, đâm xuống lòng biển để thăm dò dầu khí và chỉ điểm cho người anh em Trung Quốc. / Ba là...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018