Chronas, Yòrgos
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ca thi cho Marilyn Monroe  (thơ) 
Hãy khắc trên mình tôi giọng tôi ca bài quốc ca Mỹ / trong dĩa nhựa 78 vòng / Rồi cho lưu hành hình ảnh đêm của tôi trên các đồng xu / trên giấy vệ sinh / trên đồ lót rẻ... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018